Architectuur

Quatre Mains bestaat uit vier vleugels die een binnentuin omsluiten. Het is een speels vormgegeven gebouw, dat door de grote verscheidenheid van stijlen uit diverse afzonderlijke gebouwen lijkt te bestaan.

Onder de gebouwen en de binnentuin ligt de uitgestrekte parkeergarage, die ook van binnen uit per lift en trap bereikbaar is. In de garage is plaats voor uw auto en beschikt u over een eigen berging. Op de begane grond langs de Kuipersdijk zijn winkels gesitueerd. Direct daarachter bevinden zich rustig gelegen, naar de binnentuin gekeerde woningen. Op de hogergelegen verdiepingen van deze oostvleugel heeft u de keuze tussen straat- of tuingerichte appartementen. In de andere vleugels strekken de woningen zich uit van de tuin tot aan de straat. Uw appartement bevindt zich in de nabijheid van de lift annex trappenhuis, zo ook de entrees en de parkeergarage. Veiligheid en privacy hebben de hoogste prioriteit. De rijkgeschakeerde gebouwen vertonen een grote variatie in hoogte, diepte, vorm, materiaalgebruik en kleur. De gevels, waarvan de hoogte langzaam maar zeker oploopt in de richting van de hoek Kuipersdijk/Beltstraat, bieden een kleurrijk en afwisselend beeld. De gevel aan de Beltstraat is zelfs in een golfbeweging uitgevoerd. De gevarieerde aanblik is ook het gevolg van het opeenvolgende gebruik van koper, stucwerk en metselwerk in lichte en donkere tinten, van zachtgeel tot donkerrood. De drie passages naar de binnentuin, de uitstekende balkons en de inpandige terrassen dragen bij aan het boeiende lijn- en schaduwspel. De bijzondere, per seizoen wisselende groenvoorzieningen in de binnentuin voegen een extra dimensie toe aan een totaalbeeld dat nergens verveelt.

'Wij zoeken niet naar het extreme, maar juist naar het evenwicht tussen een goede architectuur en een optimale bouwkundige uitwerking. Dat komt heel goed tot uitdrukking in het ontwerp van Quatre Mains. Het gebouw voegt zich naar de omgeving en het karakter van deze plek. Zo loopt de bouwhoogte geleidelijk op, beginnend op het niveau van de eengezinswoningen aan de ene kant om aan de kant die naar het centrum is gekeerd het hoogste punt te bereiken. Het gevarieerde beeld ontstaat door de verscheidenheid van vormen, kleuren en materialen, waardoor Quatre Mains uit zelfstandige blokjes lijkt te bestaan. Een bijzonder aspect is de tweeledige oriëntatie van het gebouw. De binnentuin is een oase van rust midden in de stad, waar iedereen kan zitten en wandelen. Tegelijkertijd biedt Quatre Mains de keuze tussen wonen aan de straat en wonen aan de binnentuin. Enkele woningen hebben zelfs een terras aan de binnentuin. Zo biedt Quatre Mains een kleurrijke architectuur én een stukje rust.'
Architect Hans Glimmerveen